Mobilny separator powietrzny Westeria AirTrack1

Niemiecki dostawca technologii z zakresu serapacji i transportu odpadów- Westeria Fordertechnik powiększył swoją ofertę o separator powietrzny AirTrack1.

Jest to jednostka mobilna na gąsienicach, wyposażona w elektromagnes do separacji metalu.

Separatory powietrzne WESTERIA radzą sobie z separacją:

Odpadów budowlanych
Gruzu
Szkła
Drewna
Kompostu
Odpadów przemysłowych
Złomu
Żużlu ze spalania odpadów

 

Zapraszamy do konkatu z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji o urządzeniu.